Om personen

Utdanning:
Mellomfag religionsvitenskap NTNU
3-årig Sosionomutdanning, Stavanger
Grunnfag barnevern, UIB
Veilederutdanning VID
Master barnevern, NTNU

Arbeidsområde/Kompetanseområde:
Kompetansesatsing Kommunalt barnevern, Tjenestestøtte.
Barnevernfaglig veiledning
Fosterhjem, med særlig vekt på opplæring og vurdering
Fosterhjem med minoritetsbakgrunn og slektsplasseringer

cp: 2019-12-04 11:15:35