Om personen

Utdanning:
Cand. Psychol
Dr. psychol
Spesialist i klinisk psykologi

Forskningsområde/kompetanseområde:
Psykosomatikk, stress, psykonevroendokrinologi, hjerne og atferd, psykiske lidelser

Publikasjoner

Artikler

cp: 2019-12-04 11:16:49