Om personen

Forskning:

Ferskvannsøkologi. Effekter av vannkraftsregulering på bentiske invertebrater og ferskvannsfisk. Overvåkning av ferskvannsøkosystem, forskning på effekter av sur nedbør.

Kompetanse:

Kvantitative studier av bentiske invertebrater. Elektrofiske og garnfiske. Restaurering av ferskvansshabitater. Biologisk interkalibrering.

Publikasjoner:

Fullstendig oversikt over artikler, bokkapitler og rapporter

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

  • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Frafjordelva - bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 199-211
  • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Rødneelva - Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 290-299
  • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 217-229
  • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 29-44
  • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Bunndyr. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 88-100
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:01