Om personen

Utdanning:
Cand. psychol, spesialist i klinisk psykologi

Forsknings-/kompetanseområder:

 • Sped- og småbarns psykiske helse
 • Screening av utviklingsavvik
 • DC:0-3 diagnostikk
 • Fødselsdepresjon
 • Working Model of the Child Interview
 • Samspelsobservasjon med Crowell-prosedyren
 • Kartlegging av refleksiv funksjon hos foreldre
 • Behandlingsmetodikk basert på tilknytningsteori og mentalisering

Jobbar også som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal

Publikasjoner

Artikler

 • Goksøyr, Arnold; Økland, Hege Korsviken Kartlegging av mors relasjon til sitt ufødte barn : en litteraturgjennomgang.Psykologi i kommunen 2017 ; Volum 52 (4). s. 51-63
 • Risjord, Elsa; Goksøyr, Arnold Hvordan nå de minste barna? Erfaringer fra omorganisering av en BUP i distriktet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ; Volum 52 (2). s. 108-112

Andre publikasjoner

 • Goksøyr, Arnold; Chapman, Susie Kan du sjå barnet dit innanfrå? Foreldre til funksjonshemma barn i COS-P – ein pilotstudie. 2018.
 • Goksøyr, Arnold; Langlo, Bjørn Ove The Crowell-procedure and Working Model of the Child Interview: Assessment Methods for the Child Protection Services Training and Supervision in a Rural Area. 2018.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:15