Om personen

Atle Nesje, professor i kvartærgeologi ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen og professor II ved Uni Research Klima. Utdanning: Dr. scient i kvartærgeologi ved Universitetet i Bergen 1991. Forskning: Paleoklima, breer, brevariasjoner, skred, flom, landskapsutvikling.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Nesje, Atle Landskapet, istider og ishavsmeltinga i Førde-området. Førde historielag 2013 ISBN 978-82-999170-1-8. 12 sider.

Bokkapitler

 • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Cannell, Rebecca J.S. Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.. sider 80-93

Rapporter

 • Hanssen-Bauer, Inger; Førland, E. J.; Haddeland, Ingjerd; Hisdal, Hege; Lawrence, Deborah; Mayer, Stephanie; Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Sandven, Stein; Sandø, Anne Britt; Sorteberg, Asgeir; Ådlandsvik, Bjørn Climate in Norway 2100 - a knowledge base for climate adaptation. NCCS report no. 1 2017. 48 sider
 • Hanssen-Bauer, Inger; Førland, Eirik J.; Haddeland, Ingjerd; Hisdal, Hege; Mayer, Stephanie; Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Sandven, Stein; Sandø, Anne Britt; Sorteberg, Asgeir; Ådlandsvik, Bjørn Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert 2015. Norsk Klimaservicesenter 2015. 203 sider
 • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten. NERSC 2012. 48 sider NERSC Special Report(89)
 • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Changes in past, present, and future sea level on the coast of Norway. NERSC Bergen 2012. 48 sider
 • Nesje, Atle; Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein Changes in the past, present and future sea level on the coast of Norway. NERSC Special Reports 2012. 48 sider
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Burkhart, John; Decker, Sven; Filhol, Simon; Hulth, John; Nesje, Atle; Schuler, Thomas; Sobolowski, Stefan Pieter; Tallaksen, Lena M. Development of the Finse Alpine Research Station towards a platform for multi-disciplinary research on Land-Atmosphere Interaction in Cold Environments (LATICE). 2017.
 • Eidhammer, Trude; Rasmussen, Roy; Gochis, David; Bariage, Mike; Li, Lu; Nesje, Atle; Sobolowski, Stefan Pieter Coupling of a Detailed Snow Model to WRF-Hydro for Glacier Mass Balance and Glacier Runoff Studies. 2017.
 • Mesquita, Michel d. S.; Jackson, Miriam; Nesje, Atle; Burkhart, John Welcome to the INDNOR Collaborative Workshop 2015. 2015.
 • Mesquita, Michel d. S.; Jackson, Miriam; Nesje, Atle; Burkhart, John Summary of previous day activities and pending discussions. 2015.
 • Nesje, Atle Minker eller vokser isbreene i Himalaya?. 2013.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:15