Om personen

Utdannelse:
Autorisert regnskapsfører
Bacherlorstudiet BI, Regnskap og revisjon

 

Arbeidsoppgaver:
- overordnet økonomistyring
- økonomistyring på prosjektnivå
- budsjettering
- rapportering
- kontrakter

cp: 2019-12-04 11:16:00