Om personen

Masteroppgave:

"Vekstpotensialet av anaerobe bakterier som funksjon av vannkvalitet og biocid behandling"

Mikrobiologisk analyse av offshore injeksjonsvann.

 

Publikasjoner

Artikler

Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2019-12-04 11:16:06