Om personen

Forskningsfelt:

Laksefisk i ferskvannssystemer og sjø.

Kompetanse:

Naturforvaltning med fordypning i vilt- og fiskebiologi. ArcGis.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:05