Om personen

Min forskningsinteresse ligger i skjæringspunktet mellom molekylær-, utviklings- og planktonbiologi. Jeg har mitt hovedfokus på utvikling av molekyære teknikker for å forstå livsstrategiene og trofiske interaksjoner i et økosystem.

Alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • Ray, Jessica Louise; Troedsson, Christofer; Simonelli, Paolo; Skaar, Katrine Sandnes Quantitative and qualitative assessment of copepod feeding on Phaeocystis pouchetii in seawater mesocosms. 2015.
  • Troedsson, Christofer; Strohmeier, Tore; Sandnes Skaar, Katrine; Balseiro Vigo, Pablo; Strand, Øivind Using soya DNA barcodes to trace feed and faeces from salmon aquaculture to the benthic suspension feeder Pecten maximus. 2015.
  • Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Aure, Jan; Rastrick, Samuel; Troedsson, Christofer; Balseiro Vigo, Pablo; Filgueira, Ramón; Cranford, Peter Enhanced production capacity of low trophic suspension feeders by controlled upwelling of nutrient-rich deep water. 2015.
  • Balseiro Vigo, Pablo; Sandnes Skaar, Katrine; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind; Kjelby, Marte; Frischer, Marc E.; Troedsson, Christofer Molecular trophic intreaction between blue mussel and their prey in a controlled up-welling system in Lysefjorden, Norway, using Next-Generation Sequencing. 2015.
  • Hadziavdic, Kenan; Lekang, Katrine; Lanzén, Anders; Jonassen, Inge; Thompson, Eric; Troedsson, Christofer High throughput sequencing technology for environmental monitoring of eukaryptic biodiversity.. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-01-21 18:17:00