Om personen

Min forskningsinteresse ligger i skjæringspunktet mellom molekylær-, utviklings- og planktonbiologi. Jeg har mitt hovedfokus på utvikling av molekyære teknikker for å forstå livsstrategiene og trofiske interaksjoner i et økosystem.

Alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • Ray, Jessica Louise; Troedsson, Christofer; Simonelli, Paolo; Skaar, Katrine Sandnes Quantitative PCR and pyrosequencing of micro-eukaryote SSU amplicons reveal relative importance of Phaeocystis pouchetii in the diet of Calanus sp. (Maxillopoda:Calanoida) in coastal and pelagic ecosystems. 2014.
  • Ray, Jessica Louise; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer; Thompson, Eric; Lanzén, Anders; Lekang, Katrine; Allan, Bridie Jean Marie; Jonassen, Inge; Hadziavdic, Kenan; Simonelli, Paolo; Nejstgaard, Jens Christian; Dahlgren, Thomas Gunnar; De Schepper, Stijn; Sazhin, Andrey; Jakobsen, Hans Henrik; Sadatzki, Henrik; Stenevik, Erling Kåre Ongoing activities with eDNA as a monitoring tool in high-latitude marine ecosystems. 2018.
  • Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Sadatzki, Henrik; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer; De Schepper, Stijn Sea Ice Reconstructions Using Ancient DNA. 2018.
  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2018.
  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:44