Om personen

Min forskningsinteresse ligger i skjæringspunktet mellom molekylær-, utviklings- og planktonbiologi. Jeg har mitt hovedfokus på utvikling av molekyære teknikker for å forstå livsstrategiene og trofiske interaksjoner i et økosystem.

Alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-11-18 11:16:54