Om personen

Darina Steskal er økonom med kompetanse innenfor helse- og arbeidsøkonomi og empirisk mikroøkonomisk forskning. Hun har i hovedsak arbeiddet med kvantitativ analyse av registerdata.

Hun har PhD i økonomi fra Norges handelshøyskole 2015. Tema for avhandlingen hennes var urbanisering og bygd til by migrasjon. Hun studerte hvordan migrasjon fra spredtbygde til tettbygde områder i Norge påvirker arbeidernes inntekter, om arbeiderne i byene er mer produktive enn utenfor byene og hva de underliggende mekanismene for den høyere produktiviteten i byene er.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:55