Om personen

Ansvarsfelt:

Prosjektledelse, feltarbeid, prosjektgjennomføring og rapportering.

Kompetanse:

Marin prøvetaking og undersøkelser. Havbruksbiologi, marinbiologi, økologi og etologi.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Cornell, Anne S.; Vikingstad, Erik; Rye Jakobsen, Henrik Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. 2018.
  • Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar Marin miljøtilstand i fjordsystema kring Bergen. 2017.
  • Gorissen, Marnix; Nilsen, Tom Ole; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Handeland, Sigurd O.; Helvik, Jon Vidar; Stefansson, Sigurd Olav; Flik, Gert; Ebbesson, Lars O.E. EXPLORING PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS OF THE PLEIOTROPHIC MELANOCORTIN ALPHA-MSH IN ATLANTIC SALMON. 2014.
  • Bye-Ingebrigtsen, Einar LED intensities/colours affect behavior and physiology. 2013.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:49