Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi med vekt på laksefisk og tidlige  livsstadier. Trusselfaktorer for sjøaure- og laksebestander.

Kompetanse:

Prøvefiske med kile- og sittenot, uttak av rømt  oppdrettsfisk, skjellkontroll, snutemerking, elektrofiske.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-11-12 23:17:23