Om personen

Forskningsfelt:

Fiskebiologi med spesialisering i habitatbruk og eksponering for lakselus hos sjøørret. Fiskemigrasjoner, Livshistorieteori, parasitt-vert interaksjoner, atferdsøkologi og fiskebiologi.

Har under MSc-graden arbeidet med marin habitatbruk og potensiell eksponering for lakselus hos sjøørret.  Arbeider nå med vassdragsrestaurering som innbefatter blant annet; vurdering av fiskehabitater og gytebestander, planlegging og utførelse av habitattiltak, ungfiskundersøkelser og overvåking av vassdrag og populasjoner.    

Kompetanse:

Elfiske, habitatkartlegging, gytefisktelling, lusetelling, akustikk, PIT-merking, R statistical software.

 

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. 2018.
  • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. 2018.
  • Espedal, Espen Olsen Flaum og vassdragsmiljø i eit endra klima - innovative metoder for restaurering og betre miljøtilstand.. 2017.
  • Espedal, Espen Olsen; Johnsen Ytrehus, Tormod 15.000 tonn skal vekk - Elveeigarlaget skal lage betre leve- og yngleforhold for laksen. 2017.
  • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Ittner, Lukas Restoring urban rivers: Two cases from Norway. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2019-12-04 11:16:34