Om personen

Eystein Jansen (født 28. februar 1953) er forskningsleder og professor i klimaforskning ved Bjerknessenteret (BCCR) i Bergen. Jansen har særlig forsket på rekonstruksjon av tidligere tiders havstrømmer og klimaendringer ved hjelp av analyse av havbunnssedimenter (paleooseanografi) Han tok doktorgrad i maringeologi ved Universitetet i Bergen i 1984. Han har publisert over 70 vitenskapelige artikler, hvorav flere publisert i Nature.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021584. 256 sider.
  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02158-4. 248 sider.

Rapporter

  • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten. NERSC 2012. 48 sider NERSC Special Report(89)
  • Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge; Richter, Kristin; Jansen, Eystein; Nesje, Atle Changes in past, present, and future sea level on the coast of Norway. NERSC Bergen 2012. 48 sider

Andre publikasjoner

  • Sessford, Evangeline; Tisserand, Amandine Aline; Risebrobakken, Bjørg; Andersson, Carin; Dokken, Trond Martin; Jansen, Eystein Warm Atlantic Intermediate Water in the Denmark Strait during D-O events. 2017.
  • Sadatzki, Henrik; Berben, Sarah Miche Patricia; Muschitiello, Francesco; Dokken, Trond Martin; Stein, Rüdiger; Fahl, Kirsten; Jansen, Eystein Interplay between sea ice extent in the Nordic Seas and abrupt climate change in Greenland over D-O cycles. 2017.
  • Sadatzki, Henrik; Berben, Sarah Miche Patricia; Muschitiello, Francesco; Dokken, Trond Martin; Stein, Ruediger; Fahl, Kirsten; Menviel, Laurie; Timmermann, Axel; Jansen, Eystein Millennial-scale ocean and climate variability in the glacial Nordic Seas and South China Sea. 2017.
  • Velle, Liv Guri; Grimsrud, Kristine M.; Jansen, Eystein; Lee, Hanna; Sobolowski, Stefan Pieter; Tvinnereim, Endre; Vandvik, Vigdis Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts. 2017.
  • Sobolowski, Stefan Pieter; Henshilwood, Christopher; Jansen, Eystein The Centre for Early Human Behaviour (EHB) at the University of Bergen: A transdisciplinary exploration into the evolution of homo sapiens behaviour. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:21