Om personen

Gisle Andersen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2016. Avhandlingen – Parlamentets natur – tar for seg utviklingen av norsk miljøpolitikk i etterkrigstiden, med hovedvekt på endringer i politisk argumentasjon, verdsetting av natur, vitenskapsbasert ekspertise og forvaltningssystemer. Han har særlig arbeidet med reguleringen av petroleumsvirksomhet, marine økosystemer, grunnlovens miljøvernparagraf, og klimaspørsmål. Sentrale forskningstema er relasjonen mellom vitenskapsbasert ekspertise og beslutnings- og forvaltningsprosesser, risikoregulering og idealene for vitenskapsbasert ekspertise i slike prosesser.

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-09-23 12:16:48