Om personen

Gisle Andersen har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2016. Avhandlingen – Parlamentets natur – tar for seg utviklingen av norsk miljøpolitikk i etterkrigstiden, med hovedvekt på endringer i politisk argumentasjon, verdsetting av natur, vitenskapsbasert ekspertise og forvaltningssystemer. Han har særlig arbeidet med reguleringen av petroleumsvirksomhet, marine økosystemer, grunnlovens miljøvernparagraf, og klimaspørsmål. Sentrale forskningstema er relasjonen mellom vitenskapsbasert ekspertise og beslutnings- og forvaltningsprosesser, risikoregulering og idealene for vitenskapsbasert ekspertise i slike prosesser.

Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Neby, Simon; Andersen, Gisle From carbon accounting to climate accountability? The role of knowledge production systems for coordinating wicked climate policies. 2018.
  • Andersen, Gisle Norwegian parliamentary discourses on nature, environmentalism and petroleum 1900 – 2015. 2018.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:34