Om personen

Forskning/kompetanse:

Effekter av vassdragsregulering, organisk forurensning, effekter av forsuring og menneskelig påvikning på mengde og distribusjon av makro-zoobenthos i elver og innsjøer, med vekt på taksonomi av Chironomidae.

Publikasjoner

Artikler

  • Ekrem, Torbjørn; Roth, Steffen; Andersen, Trond; Stur, Elisabeth; Søli, Geir Einar Ellefsen; Halvorsen, Godtfred Anker Insects inhabiting freshwater and humid habitats in Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 2012 ; Volum 59 (2). s. 91-107

Bokkapitler

  • Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn Agder - status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 ISBN .. sider 11-11
  • Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn 3 Agder – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 ISBN .. sider 11-11
  • Ekrem, Torbjørn; Halvorsen, Godtfred Anker Taxonomy of Tanytarsus lapponicus Lindeberg, 1970, a species with larval mandible of 'lugens-type' (Diptera: Chironomidae). I: Contibutions to the Systematics and Ecology of aquatic Diptera: a Tribute to Ole A. Sæther. The Caddis Press 2007 ISBN 978-0-9667982-3-4.. sider 81-86
  • Raddum, Gunnar; Arnekleiv, Jo Vegar; Halvorsen, Godtfred Anker; Saltveit, Svein Jakob; Fjellheim, Arne Bunndyr. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. sider 65-79

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Lindholm, Markus; Halvorsen, Godtfred A.; de Wit, Heleen Re-writing history: Five decades of methylmercury concentrations in aquatic zoobenthos from lakes in the Norwegian boreal Ecozone. 2017.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:47