Om personen

Cand. med.

Forskningsområder:

  • angstlidelser hos barn
  • kognitiv atferdsterapi
  • behandlingsforsning
  • kartleggingsinstrumenter

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17

Rapporter

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-11-24 13:18:12