Om personen

Forskningsfelt:

Laksefisk i ferskvannssystemer og fjorder.

Kompetanse:

Ferskvannsøkologi, laksefisk-biologi.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:13