Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Bondevik, Gunnar Tschudi Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 31-37
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Pasientsikkerhetskultur. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 354-358

Rapporter

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:00