Om personen

Forskningsfelt:

Effekter av vannkraftrelaterte strømmer på laksefiskens økologi og biologi. Tidlig livshistorie, reproduksjon og populasjonsøkologi av laksefisk.

Kompetanse:

Eksperimentell biologi: eksperimentell design (laboratorium og felt) og numeriske analyser (ved hjelp av R). Elektrofiske, visuelle tellinger av gytefisk ved snorkling i elver. Undersøkelser av fiskehabitat for kartleggingsformål og prøvetaking i gytegroper.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. sider 13-21
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 20-26
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Kleiven, Einar; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for å reetablere laks i Tovdalsvassdraget. Resultater fra prosjektet i 2002 og 2003. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. sider 12-20
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge Senkingen av Vangsvatnet - konsekvenser på bestandsnivå. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 78-81
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. sider 65-77
Alle bokkapitler

Rapporter

  • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 sider LFI Uni Miljø(292)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 sider LFI Uni Miljø(291)
  • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 sider LFI Uni Miljø(290)
  • Skoglund, Helge; Hellen, Bjart A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 21 sider LFI Uni Miljø(287)
  • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016. Uni Research Miljø 2017. 32 sider LFI Uni Miljø(294)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:14