Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Legevaktens historie. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 20-24

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Christiansen, Tom Willy; Sandvik, Hogne Fastlegeordningen kan bryte sammen. 2018.
  • Kjellstadli, Camilla; Husebø, Bettina; Sandvik, Hogne; Flo, Elisabeth; Hunskaar, Steinar Few planned home deaths in Norway. A population-based cross-sectional study. (Oral session O6.2.1). 2018.
  • Christiansen, Tom Willy; Sandvik, Hogne Fastlegeordningen forvitrer – hva nå?. 2017.
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. 2016.
  • Sandvik, Hogne Fastlegers stabilitet. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:10