Om personen

Holger Ursin (1934 - 2016). Privat foto.

 

Holger Ursin døde lørdag 13. august 2016 og vi har mistet en kjær kollega og venn.

Det er et stort savn å gå videre uten ham, men vi har den solide faglige plattformen han bygget og kjenner en stor takknemlighet for alt han har gitt oss.

Vi vil savne den kunnskapsrike og kreative forskeren vår, den skarpe og gode diskusjonspartneren vår, den enestående og alltid interesserte mentoren vår, men mest av alt mannen med den lune humoren og det store, varme hjertet som vi var så glad i.

Varme tanker går til Reidun, Giske, Constance og Lars med familier.

Kolleger ved Uni Research

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

Rapporter

  • Magnussen, Liv Heide; Ursin, Holger Evaluering av Aktive Sykehus. Rapport fra Uni helse. Uni helse 2010. 45 sider
  • Malterud, Kirsti; Ursin, Holger; Mæland, Silje Hvor trykker skoen? Sykefraværsoppfølging i Norge 2009 - Raskere tilbake. Uni helse 2010.
  • Skogen, Aud; Ljunggren, Anne Elisabeth; Eriksen, Hege Randi; Ursin, Holger Helsegevinster hos kvinner i pleie- og omsorgssektoren ved bruk av den modifiserte treningsmodellen "Riktig kroppsbruk". Universitetet i Bergen 2007. 54 sider

Andre publikasjoner

  • Reme, Silje Endresen; Eriksen, Hege Randi; Ursin, Holger Is it possible to dampen or block sensitizing cognitive loops by Cognitive Behavioral Therapy?. 2012.
  • Eriksen, Hege Randi; Ihlebæk, Camilla; Ursin, Holger The epidemiology of subjective health complaints (SHC) and why they are not symptoms for most people. 2012.
  • Mæland, Silje; Eriksen, Hege Randi; Jonsdottir, I; Magnussen, Liv Heide; Rosendal, Marianne; Ursin, Holger; Werner, Erik L The diagnosis of patients with severe subjective health complaints depends on whom the patient sees. 2012.
  • Ursin, Holger Low salivary cortisol levels in infants of families with an anthroposophic lifestyle. 2010.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter