Om personen

Ansvarsfelt og kompetanse:

Feltarbeid og rapportering. Marin biologi med fordypning i marin biodiversitet.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter
Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2019-12-04 11:16:41