Om personen

Ekspertise:

  • sosial ulikhet i sykefravær og uførepensjon
  • kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon
  • muskel-skjelett lidelser i arbeidslivet

Inger Haukenes ble utdannet Fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen i 1983. Etter turnustjeneste i Harstad jobbet hun som distrikts fysioterapeut på Reine i Lofoten og returnerte til Bergen i 1985. I Bergen jobbet hun med rehabilitering av eldre og psykisk utviklingshemmende, som bedriftsfysioterapeut og på prosjekter ved Arbeidsmedisin, UNI Research/Universitetet i Bergen (UiB).

Hun har hovedfag i Filosofi (2004) med avhandlingen: «Arbeid i Ubåtform: En studie av meningssammenhenger ved arbeid»

Hun har PhD-grad (2013) med avhandlingen: «Predictors of disability pension, the role of class, work and gender».

I 2013 forsket hun på smerterehabilitering ved Norrland Universitetssykehus og Universitetet i Umeå, og fra 2014 ble hun ansatt som postdoktor ved Folkehelseinstituttet i Bergen, med kjønnsforskjeller i sykefravær og uførepensjon som hovedtema.

Siden 2016 har hun 50 % stilling som forsker II ved UNI Research, og 50 % postdoktor ved Folkehelseinstituttet.  

Hennes forskningsinteresser inkluderer marginalisering fra arbeidslivet, forhold som påvirker ulikhet i sykefravær og uførepensjon, og relasjonen mellom primærhelsetjenesten, pasienten og arbeidslivet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Moen, Bente Elisabeth; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger Målinger av helkroppsvibrasjon blant maskinkjørere. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 82-91232-72-5) 60 sider
  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Kirkeleit, Jorunn; Moen, Bente Elisabeth Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008. (ISBN 82-91232-68-7) 50 sider
  • Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Magerøy, Nils Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Universitetet i Bergen 2007. (ISBN 82-91232-64-4) 15 sider
  • Haukenes, Inger; Bondevik, Kristin; Baste, Valborg; Møllerløkken, Ole Jacob; Moen, Bente Elisabeth Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007. (ISBN 82-91232-66-0) 39 sider Prosjekt HMS Sjø(4)
  • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. (ISBN 82-91232-40-7) 90 sider
Alle rapporter

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:59