Om personen

Ekspertise

  • sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering
  • helseplager og sykdomsforståelse hos langtidssykmeldte
  • samhandling mellom aktører i oppfølging av sykmeldte

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:32