Om personen

Jeg er interessert i integrert bruk av kvantitative (qPCR) og kvalitative (NGS) molekylære metoder til undersøkelse av mikrobiell diversitet og trofiske interaksjoner i Norges hav- og kystområder, inkl. kartlegging av miljøgradienter og hvorvidt disse fører til endringer i akvatiske miljø. Bl.a. bruker vi moleklyære verktøy for miljøovervåkning ifm petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Norskehavet. De siste tre årene har jeg også fokusert på bruk av metabarcoding av eldgammelt DNA fra havsedimenter med hensikt å utfylle andre biokjemsike og fysiske estimater (proxy'er) for historiske havisutbredelse i Arktis. Jeg tidligere vært interessert i planteplankton-virus interaksjoner med vekt på de molekylære mekanismer som fører til mostand til virusinfeksjon hos planteplankton, inkludert programmert-celledød-lignende prosesser. Jeg har erfaring med design, oppsett og utførelse av laboratorieforsøk såvel som feltforsøk inkl. mesokosmos-basert forsøk og forskningstokt.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Nordgård, Lise; Bjørsvik, Magnus; TØmmerÅs, berit; Venter, Hermoine; Olsen, Elisabeth; Ray, Jessica Louise; Nielsen, Kaare Magne Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017. Genøk-Senter for biosikkerhet 2017. 43 sider

Andre publikasjoner

  • Ray, Jessica Louise; Troedsson, Christofer; Simonelli, Paolo; Skaar, Katrine Sandnes Quantitative PCR and pyrosequencing of micro-eukaryote SSU amplicons reveal relative importance of Phaeocystis pouchetii in the diet of Calanus sp. (Maxillopoda:Calanoida) in coastal and pelagic ecosystems. 2014.
  • Ray, Jessica Louise; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer; Thompson, Eric; Lanzén, Anders; Lekang, Katrine; Allan, Bridie Jean Marie; Jonassen, Inge; Hadziavdic, Kenan; Simonelli, Paolo; Nejstgaard, Jens Christian; Dahlgren, Thomas Gunnar; De Schepper, Stijn; Sazhin, Andrey; Jakobsen, Hans Henrik; Sadatzki, Henrik; Stenevik, Erling Kåre Ongoing activities with eDNA as a monitoring tool in high-latitude marine ecosystems. 2018.
  • Ray, Jessica Louise; De Schepper, Stijn; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Sadatzki, Henrik; Skaar, Katrine Sandnes; Larsen, Aud; Ijaz, Umer Z. Late Quaternary sea ice reconstructions in the Greenland Sea using sedimentary ancient DNA. 2018.
  • Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Sadatzki, Henrik; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer; De Schepper, Stijn Sea Ice Reconstructions Using Ancient DNA. 2018.
  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:41