Om personen

Jeg er interessert i integrert bruk av kvantitative (qPCR) og kvalitative (NGS) molekylære metoder til undersøkelse av mikrobiell diversitet og trofiske interaksjoner i Norges hav- og kystområder, inkl. kartlegging av miljøgradienter og hvorvidt disse fører til endringer i akvatiske miljø. Bl.a. bruker vi moleklyære verktøy for miljøovervåkning ifm petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Norskehavet. De siste tre årene har jeg også fokusert på bruk av metabarcoding av eldgammelt DNA fra havsedimenter med hensikt å utfylle andre biokjemsike og fysiske estimater (proxy'er) for historiske havisutbredelse i Arktis. Jeg tidligere vært interessert i planteplankton-virus interaksjoner med vekt på de molekylære mekanismer som fører til mostand til virusinfeksjon hos planteplankton, inkludert programmert-celledød-lignende prosesser. Jeg har erfaring med design, oppsett og utførelse av laboratorieforsøk såvel som feltforsøk inkl. mesokosmos-basert forsøk og forskningstokt.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Nordgård, Lise; Bjørsvik, Magnus; TØmmerÅs, berit; Venter, Hermoine; Olsen, Elisabeth; Ray, Jessica Louise; Nielsen, Kaare Magne Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017. Genøk-Senter for biosikkerhet 2017. 43 sider

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-03-25 03:18:16