Om personen

Jeg er interessert i integrert bruk av kvantitative (qPCR) og kvalitative (NGS) molekylære metoder til undersøkelse av trofiske interaksjoner i Norges hav- og kystområder. Jeg er også interessert i miljøgradienter og hvorvidt disse fører til endringer i biodiversitet i akvatiske miljø. I tillegg er jeg interessert i planteplankton-virus interaksjoner med vekt på de molekylære mekanismer som fører til mostand til virusinfeksjon hos planteplankton, inkludert programmert-celledød-lignende prosesser. Jeg har erfaring med design, oppsett og utførelse av laboratorieforsøk såvel som feltforsøk inkl. mesokosmos-basert forsøk og forskningstokt.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Nordgård, Lise; Bjørsvik, Magnus; TØmmerÅs, berit; Venter, Hermoine; Olsen, Elisabeth; Ray, Jessica Louise; Nielsen, Kaare Magne Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017. Genøk-Senter for biosikkerhet 2017. 43 sider

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-01-17 18:18:18