Om personen

Utdanning:
Doctor of Psychology (clinical) / psykologspesialist

Forsknings-/kompetanseområde:
Behandlingsforskning, kognitiv atferdsterapi (KAT)
Angstlidelser hos barn og ungdom
Asperger syndrom / tilstander innen autismespekteret

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
  • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister; Rogde, Anja Høye Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 43-66
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Sagstad, Unni Sissel; Iversen, Gun Autismespektertilstander. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026015.. sider 213-236
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:55