Publikasjoner

Artikler

Rapporter

  • Opsahl, Jon; Fyhn, Tonje; Grimsæth, Gerd; Gundersen, Hilde; Eriksen, Hege Randi Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet. Delrapport 1 - forskningsprosjekt. Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen 2017. 44 sider
  • Opsahl, Jon; Gundersen, Hilde; Grimsæth, Gerd; Eriksen, Hege Randi Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet (sluttrapport). HVL 2017. 74 sider

Andre publikasjoner

  • Opsahl, Jon Evaluering av IBedrift Nordland. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:18