Om personen

Karin Monstad er samfunnsøkonom med høgare avdelings eksamen frå Noregs handelshøgskule i 2003 og doktorgrad i samfunnsøkonomi ved den same institusjonen i 2007. Etter post Doc-stilling ved Universitetet i Bergen, institutt for økonomi, vart Monstad tilsett ved Rokkansenteret i 2010, der ho har vore forskingsleiar for gruppa for velferds- og helseøkonomi i perioden 2012-2016. Monstad interesserer seg særleg for problemstillingar som gjeld arbeid og helse, bruk av helsetenester og trygdeytingar, og analyserer forskingsspørsmåla ved hjelp av registerdata.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune; Brekke, Kurt; Monstad, Karin How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service.. 2018.
  • Monstad, Karin; Brekke, Kurt Richard; Holmås, Tor Helge; Straume, Odd Rune "Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.". 2017.
  • Monstad, Karin; Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge The causal effect of workload on labour supply of older employees. 2017.
  • Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. 2017.
  • Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:29