Om personen

Arbeidsoppgaver og kompetanse:

Laboratorieoppgaver: Genomisk DNA ekstraksjon fra vev og sedimenter (manuelt og ved bruk av robot), ancient DNA ekstraksjon fra sedimenter, tillaging av amplikonbibliotek for high-throughput sekvensering (dual-indexed pair-end amplikonbibliotek for Illumina), DNA-kvantifiseringsmetoder (Qubit, nanodrop, fluorescens-nanodrop), kvantitativ-PCR (droplet digital-PCR og qPCR), semikvantitativ-PCR, primer og probe-design, Sanger-sekvensering og sekvensanalyse, kloning og tillaging av kloningsbibliotek, plasmid-rensing, elektroforese. 

Ansvar for daglig drift av laboratoriet, ansvar for vedlikehold av utstyrsparken og bestilling av nytt utstyr og laboratorie-materiell, kjemikalieregistering i Ecoonline, kjemikalielagring, protokollutvikling og risikovurdering. Superbruker for QiaSymphony DNA/RNA-ekstraheringsrobot (ved CSAI) og droplet digital PCR-system (ved CSAI). 

Feltarbeid; innhøsting, prøvetaking og eksperimenter som mesocosm og kontrollerte forskningsforsøk.

Data-rapportering for publikasjoner, bidrag til publisering og seminarer. 

Erfaring fra RNA-ekstraksjon, cDNA syntese, mikro-injeksjoner, mikroskopi, protein-uttrykking, cellelinjer og transgene zebrafisk. 

Hovedorganismer: Mikroorganismer, Oikopleura, Ciona og blåskjell.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • Ray, Jessica Louise; Troedsson, Christofer; Simonelli, Paolo; Skaar, Katrine Sandnes Quantitative PCR and pyrosequencing of micro-eukaryote SSU amplicons reveal relative importance of Phaeocystis pouchetii in the diet of Calanus sp. (Maxillopoda:Calanoida) in coastal and pelagic ecosystems. 2014.
  • Ray, Jessica Louise; De Schepper, Stijn; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Sadatzki, Henrik; Skaar, Katrine Sandnes; Larsen, Aud; Ijaz, Umer Z. Late Quaternary sea ice reconstructions in the Greenland Sea using sedimentary ancient DNA. 2018.
  • Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Sadatzki, Henrik; Larsen, Aud; Troedsson, Christofer; De Schepper, Stijn Sea Ice Reconstructions Using Ancient DNA. 2018.
  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2018.
  • De Schepper, Stijn; Sadatzki, Henrik; Ray, Jessica Louise; Skaar, Katrine Sandnes; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Troedsson, Christofer Exploring environmental ancient DNA as sea ice proxy. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:23