Om personen

Arbeidsoppgaver og kompetanse:

Ekstraksjon av genomisk DNA fra vev og sedimenter, plasmidrensing, kloning og tillaging av kloningsbiblioteker, elektroforese, DNA-rensing fra geler, DNA-kvantifiseringsmetoder, kvantitativ PCR, semi-kvantitativ PCR, primer og probe-utforming, sekvensering og sekvensanalyse, utarbeidelse av prøver for high-thoroughput sekvensering.

Feltarbeid; innhøsting, prøvetaking og eksperimenter som mesocosm og kontrollerte forskningsforsøk.

Erfaring fra RNA-ekstraksjon, cDNA syntese, mikro-injeksjoner, mikroskopi.

Hovedorganismer: Oikopleura, Ciona og blåskjell.

Ansvar for daglig drift av laboratoriet, ansvar for vedlikehold av utstyrsparken og bestilling av nytt utstyr, rapportering av data fra forskningsforsøk.

Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-03-25 03:17:53