Om personen

Ekspertise:

 • Helse og helsetjenester blant sårbare​befolknings​grupp​er
 • ​Levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)
 • ​Medisinsk teori​
 • Kvalitative forskningsmetoder

Cand.med. 1975 (Universitetet i Bergen - UiB), dr.med. 1990 (UiB) med avhandlingen «Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter.

Fastlege i Oslo (Stovner, Rodeløkka) og Bergen (Ulriksdal, Fjellsiden) 1977-2011, spesialist i allmennmedisin (1985-2015).

Kombistilling som fastlege Bergen kommune og førsteamanuensis UiB fra 1987, professor i allmennmedisin, UiB (1992-2007 + 2010-dd). Professor II i medisinsk kvinneforskning, UiO (1994-2001). Professor i allmennmedisin Københavns Universitet (2001-2004). Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen praksis, København (1998-2007 + 2012-dd). Forsker I ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse (2007 – dd).

Malterud har arbeidet med forskning om medisinsk kommunikasjon, kvinners helse, klinisk kunnskap, medisinsk uforklarte helseplager (spesielt kroniske muskelsmerter og CFS/ME), fedme, alkoholproblemer, seksuell orientering, livets slutt. Fellesnevneren for de fleste av prosjektene er pasientperspektiver på marginalitet i møte med helsetjenesten. Har også gjennom en årrekke bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i medisinsk forskning. 

Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler og fulgt mange kandidater frem til ph.d.-graden som hoved- eller medveileder, mer info her.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

 • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. . I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. sider 135-149
 • Malterud, Kirsti; Elvbakken, Kari Tove Overvekt og slanking - normer, strategier og kjønn. I: Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag. Unipub forlag 2003 ISBN 82-7477-140-0.. sider 211-223

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 2016.
 • Malterud, Kirsti Re: Qualitative research and The BMJ. Rapid Responses.. 2016.
 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. 2016.
 • Guassora, Ann Dorrit; Rewentlow, Susanne; Malterud, Kirsti Shame, honor and responsibility in clinical dialogue about lifestyle issues. A qualitative study about patients’ presentations of self.. 2016.
 • Iden, Kristina Riis; Aamland, Aase; Malterud, Kirsti Implementation research in GP - an example. Introducing a tool for systematic assessment of depression in nursing home patients. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-03-25 08:16:29