Om personen

Ekspertise:

 • Helse og helsetjenester blant sårbare​befolknings​grupp​er
 • ​Levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT)
 • ​Medisinsk teori​
 • Kvalitative forskningsmetoder

Cand.med. 1975 (Universitetet i Bergen - UiB), dr.med. 1990 (UiB) med avhandlingen «Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter.

Fastlege i Oslo (Stovner, Rodeløkka) og Bergen (Ulriksdal, Fjellsiden) 1977-2011, spesialist i allmennmedisin fra 1985.

Kombistilling som fastlege Bergen kommune og førsteamanuensis UiB fra 1987, professor i allmennmedisin, UiB (1992-2007 + 2010-dd). Professor II i medisinsk kvinneforskning, UiO (1994-2001). Professor i allmennmedisin Københavns Universitet (2001-2004). Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen praksis, København (1998-2007 + 2012-dd). Forsker I ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse (2007 – dd).

Malterud har arbeidet med forskning om medisinsk kommunikasjon, kvinners helse, klinisk kunnskap, medisinsk uforklarte helseplager (spesielt kroniske muskelsmerter og CFS/ME), fedme, alkoholproblemer, seksuell orientering, livets slutt. Fellesnevneren for de fleste av prosjektene er pasientperspektiver på sårbarhet i møte med helsetjenesten. Har også gjennom en årrekke bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i medisinsk forskning. 

Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler og fulgt mange kandidater frem til ph.d.-graden som hoved- eller medveileder, mer info her.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud Patient-centred approaches to chronic myofascial pain in primary care. Oxon: Radcliffe Medical Press. Radcliffe Medical Press 2002.
 • Kirsti Malterud Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017.
 • Malterud, Kirsti Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. utgave. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028286. 256 sider.
 • Malterud, Kirsti Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028903. 168 sider.
 • Malterud, Kirsti Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02046-4. 164 sider.
Alle bøker

Bokkapitler

 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. sider 26-32
 • Malterud, Kirsti Lesbisk selvtillit i møte med legen. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland BR, red. Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile. Oslo: Universitetsforlaget 2015. sider 135-149
 • Malterud, Kirsti Systematisk tekstkondensering - En pragmatisk metode for tverrgående tematisk analyse av kvalitative data. I: Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning. Klim 2018 ISBN 9788772042350.. sider 115-134
 • Kirsti Malterud En allmennmedisinsk vekkelsespredikant. I Fugelli P. En lesebok. Tekster i utvalg 1969-2014. . Universitetsforlaget 2014. sider 105-113
 • Malterud K, Prydz P. 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. sider 193-203
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:18