Om personen

Kjetil G. Lundberg er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen 2012 og mastergrad fra samme sted 2007. Lundberg har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2011. Avhandlingen er en dybdestudie av individ/system- relasjoner der mennesker i ulike og komplekse livssituasjoner møter og skaper erfaringer med velferdsstatens forvaltningsapparat under en stor reformprosess. Avhandlingsarbeidet inngikk i i den omfattende evalueringen av Nav-reformen (EVA-NAV) og dennes modul 4, «Brukererfaringer». Lundbergs forskningsinteresser og erfaring omhandler aktivisering, integrering, sosialpolitiske dilemmaer, sårbare grupper, stigma og stereotypifisering, velferdsstatens profesjoner, eldreomsorg, reformer i offentlig sektor, og digitalisering i velferdssektoren. Han har publisert en rekke vitenskapelige arbeider på disse temaene.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. 204 sider.

Bokkapitler

 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. I: Tilsynsmelding 2017. Oslo: Statens helsetilsyn 2018 ISBN .. sider 26-29
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 11-30
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 71-90
 • Lundberg, Kjetil Individualiserte mål, standardiserte løsninger, lokalt skjønn og brukernes kompetanse. Spenninger på velferdsfeltet. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 91-110
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1.. sider 174-1987

Rapporter

Andre publikasjoner

 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer?. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Veien inn i arbeidslivet: Tiltak for mennesker med flukt- og innvandringsbakgrunn. 2017.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne NAV, digitalisering og tilgjengelighet. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Bakkebyråkrati, digitalisering og tilgjengelighet i NAV. 2017.
 • Lundberg, Kjetil Creaming for integration?: National and local policy strategies for integrating refugees in contemporary Norway. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter