Om personen

Ekspertise:

  • Fordøyelsessykdommer
  • Kreft i allmennpraksis
  • Infeksjoner i allmennpraksis

PhD, spesialist i allmennmedisin

Knut-Arne Wensaas tok medisinsk embetseksamen i 1993 ved Universitetet i Bergen. Etter turnustjeneste ved Stokmarknes sykehus og i Hadsel kommune jobbet han som kommunelege i Stokmarknes inntil han returnerte til Bergen i 1997. Han er spesialist i allmennmedisin siden 2001 og jobber som fastlege ved Kalfaret legesenter i Bergen sentrum.

Han har PhD-grad fra 2011 med avhandlingen: «Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences».

Siden 2013 har han 50% stilling som forsker II/postdoktor med prosjektet: «Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.»

Knut-Arne Wensaas er leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i gastroenterologi og for referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Han er styremedlem og tidligere leder for European Society for Primary Care Gastroenterology

Hans forskningsinteresser inkluderer infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, medisinsk uforklarte tilstander og allmennmedisinsk epidemiologi.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

Rapporter

  • Wensaas, Knut-Arne Efficacy and Cost-Effectiveness of Alendronate for the Prevention of Fractures in Postmenopausal Women in Norway.. Knowledge Centre for the Health Services at The Norwegian Institute of Public Health 2017.

Andre publikasjoner

  • Emberland, Knut Erik; Wensaas, Knut-Arne; Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri Gastroenteritis in primary care in Norway 2006-2015: encounters in general practice and out-of-hours services. 2017.
  • Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri; Eide, Geir Egil; Emberland, Knut Erik; Hanevik, Kurt; Langeland, Nina; Wensaas, Knut-Arne Irritable bowel syndrome, chronic fatigue and quality of life ten years after a Giardia lamblia epidemic in Norway 2004. 2017.
  • Wensaas, Knut-Arne; Rørtveit, Guri; Litleskare, Sverre; Emberland, Knut Erik Management of gastrointestinal infections in the Nordic countries. 2017.
  • Emberland, Knut Erik; Wensaas, Knut-Arne; Litleskare, Sverre; Rørtveit, Guri Gastroenteritis in Norway 2006-2015: consultations in primary care. 2017.
  • Wensaas, Knut-Arne; Redmond, N; Turnbull, S; Christensen, H; Thornton, H; Peters, T; Blair, P; Heron, J; Hay, Alastair D. Post consultation symptom duration in children with acute cough and respiratory tract infection: prospective cohort study. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:17