Om personen

Ekspertise:

  • Infeksjoner
  • Mage-tarm-infeksjoner

Cand.med. og forskerlinje (prosjekt om Salmonella-infeksjoner) i 2007 ved Universitetet i Oslo. Deltidsstilling ved Allmennseksjonen, Oslo kommunale legevakt fra 2005-2008.  Rådgiver ved Avdeling for infeksjonsovervåking (fagområde: mage-tarm-infeksjoner) ved Folkehelseinstituttet frem til turnustjeneste ved Ullevål Universitetssykehus og Bergen kommune i 2008-2010. Fastlege ved Helsetorget DA i Bergen kommune siden 2011.

Forsker i 40 % stilling ved AFE fra september 2015 til februar 2016. Ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Bergen, og faglig tilknyttet AFE, siden februar 2016.

Pågående ph.d.-prosjekt: «Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge 2006-2015: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking.» Veiledere er Guri Rørtveit og Knut-Arne Wensaas.

Forskningsinteresser omfatter infeksjonssykdommer (mage-tarm-infeksjoner spesielt) og antibiotikabruk i allmennpraksis.

 

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:48