Om personen

Ekspertise:

* omsorg ved livets slutt

* sykehjemsmedisin

Cand.med 2005 (Universitetet i Bergen, UiB), spesialist i allmennmedisin siden 2014, Ph.D i 2017.

Har etter turnus i Trondheim jobbet på sykehjem, fulltid ved Løvåsen sykehjem i Bergen i 2007-2009, deltid på Samnangerheimen 2009-2017, og som sykehjemsoverlege på Løvåsen sykehjem fra 2018. Fastlege ved Samnanger legekontor 2009-2018, med ett års vikariat som kommuneoverlege i Samnanger 2013-2014, og fra 2018 ved Sletten Allmennpraksis i 50%. 

Stipendiat ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet i perioden 2012-2017, og disputerte i november 2017 med avhandlingen ”End of life care in nursing homes: Palliative drug prescribing and doctors' existential vulnerability”. Er prosjektmedarbeider i EU prosjektet SELFIE, samt et aksjonsforskningsprosjekt om uro i sykehjem.

Sitter i kurskomiteen for kurs i alders- og sykehjemsmedisin i Bergen, og i Bergen Kommunes prosjektgruppe for Helhetlig omsorg for sykehjemsbeboere i livets sluttfase.  

Forskningsinteressser inkluderer eldremedisin, sykehjemsmedisin, omsorg ved livets slutt, lindrende behandling, og eksistensielle yrkesutfordringer.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life - a systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life - a systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Ruths, Sabine; Pont, Lisa; Haugen, Dagny Faksvåg Efficacy and safety of palliative drug treatment in dying patients - A systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life – a systematic review. 2016.
  • Jansen, Kristian; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine Palliative drug treatment in life last days – prevalence and evidence base.. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:23