Om personen

Ekspertise:

  • omsorg ved livets slutt
  • sykehjemsmedisin

Cand.med 2005 (Universitetet i Bergen, UiB), spesialist i allmennmedisin siden 2014, Ph.D. stipendiat.

Har etter turnus i Trondheim jobbet på sykehjem, fulltid ved Løvåsen sykehjem i Bergen i 2007-2009, deltid på Samnangerheimen siden 2009, og i allmennpraksis som fastlege ved Samnanger legekontor siden 2009, med ett års vikariat som kommuneoverlege i Samnanger 2013-2014. Forsker i 50% stilling ved Uni Research Helse fra 2012, med Ph.D prosjektet ”Livets slutt i sykehjem - legers utfordringer, forskrivninger og tiltak”. Sitter i kurskomiteen for kurs i alders- og sykehjemsmedisin i Bergen, og er prosjektmedarbeider i EU prosjektet SELFIE.

Forskningsinteressser inkluderer eldremedisin, sykehjemsmedisin, omsorg ved livets slutt, lindrende behandling, og eksistensielle yrkesutfordringer.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life - a systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life - a systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Ruths, Sabine; Pont, Lisa; Haugen, Dagny Faksvåg Efficacy and safety of palliative drug treatment in dying patients - A systematic review. 2017.
  • Jansen, Kristian; Haugen, Dagny Faksvåg; Pont, Lisa; Ruths, Sabine Evidence base for palliative drug treatment in the last days of life – a systematic review. 2016.
  • Jansen, Kristian; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine Palliative drug treatment in life last days – prevalence and evidence base.. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-07-20 20:15:28