Om personen

Kristian Mjåland er sosiolog med mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen 2008, og han har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2015. Mjåland har vært ansatt ved Rokkansenteret siden 2008, først som forskningsassistent, deretter som stipendiat og nå som forsker. Avhandlingen hans var en etnografisk analyse av rusbruk og rusrehabilitering i et norsk fengsel. Mjålands forskningsinteresser er særlig knyttet til rus, tvang, og fengsler. Han er primært en kvalitativt orientert forsker, men har omfattende erfaring med gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser. Teoretiske perspektiv på makt, motstand, straff, legitimitet og prosedural rettferdighet står sentralt i forskningen hans. Mjåland er for tiden deltidsansatt som forsker ved University of Cambridge på et større komparativt forskningsprosjekt om fengselspolitikk og soningserfaringer.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Münchow, Otto von; Mjåland, Kristian Demotiverende rusrehabilitering i fengsel. 2016.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfaringer. 2017.
  • Mjåland, Kristian; Laursen, Julie Seksuallovbruddsdømtes fengselserfaringer - en etnografisk studie. 2017.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Livet etter Parken https://vimeo.com/218144893, http://www.uib.no/file/livet-etter-parken. 2017.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Livet etter parken er ikke bedre for de mest utsatte. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter