Om personen

Kristin Strømsnes er Dr.Polit. i statsvitenskap fra institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen 2001. Kristin Srømsnes har hovedstilling ved Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Grendstad, Gunnar; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Bortne, Øystein Unique Environmentalism. A Comparative Perspective. Springer Science+Business Media B.V. 2006 ISBN 0-387-30524-6. 190 sider.
  • Strømsnes, Kristin Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-32380-1. 233 sider.

Bokkapitler

  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. I: Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3.. sider 33-66
  • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar Politiske aksjoner i Norge. Hvilken rolle spiller organisasjonene?. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 31-62
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Samer i parti og valg. I: Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Kautokeino: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. sider 72-103
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Sápmelaččat bellodagain ja válggain. I: Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. sider 71-101
  • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Innledning. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. sider 5-7
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:32