Om personen

Ekspertise:

·      Depresjon hos sykehjemspasienter

·      Implementeringsforskning

Kristina Riis Iden har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen (1989). Turnustjeneste ble gjennomført ved Lærdal sykehus og Olsvik legesenter i Bergen. Hun har jobbet ved DSP avdeling Seljord, sykehuset Telemark og vært fastlege i Bø gjennom 16 år. Hun har i mange år hatt deltidsstilling og fulltidsstilling i sykehjem i Bø og ved Tasta sykehjem i Stavanger. Hun er nå fastlege ved Vågsmyra legesenter i Stavanger. 

Hun er spesialist i allmennmedisin fra 2001 og hun har ph.d fra 2015 med avhandlingen: ”Depresjon i sykehjem. Underdiagnostikk og overbehandling.”

Etter disputas har hun vært ansatt i AFE som forsker II og hun var prosjektleder for prosjektet ”Implementering av faste rutiner for vurdering av depresjon hos sykehjemspasienter”. Hun er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, som universitetslektor.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Iden, Kristina Riis; Aamland, Aase; Malterud, Kirsti Promoting awareness of depression diagnosis in nursing homes; implementation research in the real world. 2017.
  • Iden, Kristina Riis; Aamland, Aase; Malterud, Kirsti Implementation research in GP - an example. Introducing a tool for systematic assessment of depression in nursing home patients. 2016.
  • Iden, Kristina Riis; Ruths, Sabine; Hjørleifsson, Stefan Sadness as perceived by nursing home patients. 2016.
  • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine Vil beholde LCP for døende. 2015.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:36