Om personen

Utdanning:
dr. psychol.

Forsknings-/kompetanseområde:
- mobbing
- barns tilpasning til skilsmisse
- structural equation modeling (SEM)
- item response theory (IRT)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan; Endresen, Inger Does the Quality of Parent-Child Relationships Mediate the Risk for Problem Behavior Among Adolescents in Single Parent Families?. 2009.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-12-16 09:17:35