Om personen

Lars Tuastad er faglig tilknyttet Uni Research Helse gjennom Griegakademiets senter for musikkterapiforsking. Se publikasjonsliste i Cristin.

Utdanning

ph.d.

Musikkterapeut Lars Tuastad har erfaring fra 10 års arbeid med musikkterapi i Bergen Fengsel og det landsdekkende prosjektet Musikk i fengsel og frihet.

cp: 2019-12-04 11:17:32