Om personen

Utdanning: Ph.d kandidat

Forsknings- og kompetanseområde: 
Barnevern, flerkulturelt barnevern, brukermedvirkning

 

Marte Knag Fylkesnes disputerer fredag 04. mai for ph.d.-graden med avhandlingen
«Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten»

TID OG STED FOR PRØVEFORELESNING
4. mai 2018, 09.15. Auditorium 129, Christies gt. 12.

Oppgitt emne: “Betydningen av tillit og anerkjennelse i samhandlingen mellom barnevernet og etniske minoritetsforeldre.”

TID OG STED FOR DISPUTAS
4. mai 2018, 10.30. Auditorium 129, Christies gt. 12.

Les pressemeldingen

 

Les også: Pizza på fredag, ellers kommer barnevernet (Morgenbladet)

 

 

 

Foto: Eivind Senneset

cp: 2019-12-04 11:16:35