Om personen

Milfrid Tonheim har hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgaven var basert på en empirisk analyse av den politiske HIV/Aids debatten i det Sørafrikanske parlamentet. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’.  Tonheim har arbeidet som forsker, først ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (2008-2014) og senere ved UiB (2015-2017). Hennes forskningserfaring har i stor grad hatt fokus på barn og unge som har vært utsatt for krig, vold, overgrep og omsorgssvikt. De siste årene har Tonheim hovedsaklig arbeidet med barnevernsforskning, og hun har, i tillegg til sin forskerstilling ved Rokkansenteret, en 20% stilling som universitetslektor ved Master i barnevern ved HEMIL-senteret, UiB. 

Milfrid er for tiden i permisjon.

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:47