Om personen

Utdanning:
cand.polit.

Kompetanseområde:
forsknings- og undervisningsadministasjon

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-05-01 02:16:14