Om personen

Utdanning:

  • Klinisk sosionom
  • Master i barnevern
  • Familieterapi
  • Veiledningspedagogikk
  • Videreutdanning i COS
  • Videreutdanning i DUÅ

 

Kompetanseområde:

  • Tilknytning
  • Samspillsobservasjon
  • Foreldreveiledning
  • Traumer (CPP)
cp: 2019-12-04 11:16:25