Om personen

Ekspertise:

  • Holdninger til minoritetsgrupper

  • Levekår blant lesbiske, homofile bifile og transpersoner

  • Forholdet mellom surveymetoder og kvalitative studier

Norman Anderssen utdannet seg som psykolog (cand.psychol.) ved Universitetet i Bergen (1986) og arbeidet så i 2 1/2 år ved pp-tjenesten i Balestrand, Høyanger og Vik. Etter stipend fra NAVF (dagens NFR) disputerte han for dr.psychol.-graden i 1996 med avhandlingen «Physical activity of young people in a public health perspective: Stability, change and social influences”. Etter flere år som faglig koordinator ved det nasjonale tilbudet helsefag hovedfag, har han hatt fast stilling ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitett i Bergen  - først som førsteamanuensis i utviklingspsykologi og deretter som professor i sosialpsykologi.

Anderssens faglige interesser er sosial ekskludering og marginaliseringsprosesser for sårbare minoritetsgrupper, først og fremst lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-personer) og personer med psykiske lidelser. Han har spesielt vært opptatt av levekår for lhbt-personer (var leder for et større nasjonalt forskningsprosjekt – «Seksuell orientering og levekår»), inklusive holdninger til lhbt-personer (har gjennomført nasjonale kartlegginger).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Anderssen, N.og Svendsen, P.K. Ung og skeiv. I Klepp KI, Aarø LE. (red.) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid 2017. sider 269-290
  • Norman Anderssen Holdninger til LHB-personer. I Grønningsæter AB, Kristiansen HW, Lescher-Nuland B. (red). Holdninger, levekår og livsløp - forskning om lesbiske, homofile og bifile 2013. sider 22-36
  • Norman Anderssen Er lesbiske kvinner og homofile menn fortsatt stigmatiserte i Norge?. I Benum V, Friis E, Offerdal A. (red.) Vite for å forstå. 10 artikler om homoseksualitet og lesbiske og homofiles livsvilkår i Norge i dag 1997. sider 47-64

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:37