Om personen

Candpolit og fagsjef i Eikeland forsking og undervising, Ole Johan Eikeland, er engasjert i Vakttårnprosjektet som metodekonsulent og som ansvarlig for kvalitetssikring av forskningsdata. I tillegg utfører han analyser og skriver årsrapporter til de deltakende vakttårnene.

Publikasjoner

Rapporter

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:28