Om personen

Utdanning:
Psykolog
Spesialist i samfunnspsykologi

Forsknings-/kompetanseomåder:
- epidemiologi
- rusproblemer
- psykiske problemer

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:52