Om personen

Per Lægreid er Dr.Philos i statsvitenskap frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1990. Han har hovedstilling som professor ved Universitetet i Bergen.

Forskningsinteresser og profil

Studier av offentlig forvaltning og administrasjon frå eit breitt institusjonelt perspektiv som kombinerer statsvitskap og organisasjonsteori. Empiriske studiar av institusjonell endring i sentralforvaltnings, demokratisk styring, administrative reformer, reformer i velferdsstaten, samfunnssikkerhet og krisehandtering, og forvaltningspolitikk i eit nasjonalt og komparativt perspektiv. Eit spesielt fokus på New Public Management reformer i offentleg sektor og reformer i kjølvatnet av NPM, reguleringspolitikk, fleirnivåstyring og studier av ansvarsutkreving og samordningsproblem, styringskapasitet og styringslegitimitet på gjenstridige politikkområde.

Siteringsprofil:

Google Scholar:

http://scholar.google.no/citations?user=VfuOtq0AAAAJ&hl=no

WordlCat:

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-137433/

Research Gate:

 

AWARDS:

Ulrich Kloeti-award 

NEON-award
 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Bokkapitler

 • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Introduction: The Nordic Model in Transition. I: Nordic Administrative Reforms. Lessons for Public Management. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-56362-0..
 • Boin, Arjen; Bynander, Fredrik; Jann, Werner; Schulze-Gabrechten, Lena; Lodge, Martin; Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H.; Ryssdal, Annbjørg Appendix: Institutional Arrangements Within the Field of Societal Security and Crisis Management in Germany, Norway, Sweden The Netherlands and the UK. 2018.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 361-387
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Governance Capacity and Legitimacy Revisited. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 343-360
 • Jensen, Susan B.; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Changes in the Norwegian Central Crisis Management After the Terrorist Attacks in 2011. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 205-223
 • Rubecksen, Kristin; Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Organizing for societal security and crisis management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 22-51
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing Health and Labour Administration in Norway, Denmark and Germany. Uni Rokkan Centre 2014. 35 sider
 • Neby, Simon; Lægreid, Per; Mattei, Paola; Mitra, Mahima same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway. Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013. 28 sider Rokkansenteret Notat(4-2013)
 • Neby, Simon; Lægreid, Per Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity based funding in the Norwegian hospital system. Uni Rokkansenteret 2012. 32 sider Rokkansenteret Notat(10)
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. Uni Rokkansenteret 2010. 31 sider Rokkansenteret Notat(8)
 • Lægreid, Per; Stenby, Olle Europeanization and Transnational Networks. a study of the Norwegian Competetion Authority. Hebrew University Jerusalem 2010. 38 sider
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?. 2016.
 • Greve, Carsten; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. A Nordic Administrative Reform Model seen from the top - active reformers and high performing public administrations. 2016.
 • Rubecksen, Kristin; Lægreid, Per Administrative accountability and reputation: The Case of Norwegian Central Agencies.. 2018.
 • Lægreid, Per Samvirke, samfunnsikkerhet og krisehandtering. 2018.
 • Lægreid, Per Styringsmodelar i staten. Ein kritisk diskusjon. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:47