Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Mooney, Priscilla Convection Permitting Modelling in the HiddenCosts Afforestation Project: Progress and Plans. 2018.
  • Mooney, Priscilla Regional Climate Modelling in the HiddenCosts Project: Synergistic Activities. 2018.
  • Mooney, Priscilla Influence of Anthropogenic Land Cover Changes in Norway on regional precipitation. 2018.
  • Mooney, Priscilla HiddenCosts: Afforestation and climate in Norway. 2018.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:54