Om personen

Forskningsfelt:

Ferskvannsøkologi med vekt på vassdragsrestaurering og -konservering og avbøtende tiltak, økologisk flomsikring, geoinformatikk, modellering, biologisk overvåking.

Kompetanse:

Elektrofiske, dykking, GIS, design av fiskepassasjer, vassdragsrestaurering, modellering, gassovermetning, PIT.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø - God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. 2018.
  • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Barlaup, Bjørn Torgeir; Hauer, Christoph; Fjeldstad, Hans-Petter Tiltakshåndboken - er habitattiltak verdt innsatsen?. 2018.
  • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Melhus, Ståle Apeltunvassdraget kan redde truet art. 2018.
  • Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Ittner, Lukas Restoring urban rivers: Two cases from Norway. 2016.
  • Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Gassovermetning i norske elver. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:12